V prvních týdnech měsíce září probíhají v areálech Kamencového jezera a Zooparku Chomutov adaptační programy žáků základních škol. Seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k vzájemnému poznání nových spolužáků a učitelů. Kamencové jezero využijí k ubytování, zoopark pro výukové programy. Žáci si areál prohlédnou s průvodcem a jeho odborným výkladem, hodí rybku tuleňům a svezou se safari expresem. Kamencové jezero ani v tomto počasí nezahálí.